WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Uitrijstrook

uitrijstrook

Ongeveer 300 meter voor de uitrijstrook zet je het rechter knipperlicht van je voertuig aan, om bestuurders achter jou duidelijk te maken dat je de autosnelweg wil verlaten.
Zodra je op de uitrijstrook rijdt, mag je snelheid minderen, dus niet voor je op de uitrijstrook rijdt.  (Deze vraag komt vaak voor bij het CBR.)

Artikel 1 van het RVV.
Uitrijstrook: door een blokmarkering van de doorgaande rijbaan afgescheiden weggedeelte dat is bestemd voor bestuurders die de doorgaande rijbaan verlaten.
WhatsApp chat