WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Rotondes

rotonde

De voorrang op een rotonde is in principe niet geregeld. Als er niets is aangegeven heeft het verkeer op de rotonde geen voorrang. Echter in 99 procent van de rotondes is de voorrang wel geregeld, door middel van haaientanden of verkeersborden. In het laatste geval heeft het verkeer op de rotonde voorrang.
Als er een fietspad is aangelegd voor de rotonde, dan moet je extra goed opletten. Soms zijn er haaientanden voor het fietspad en soms niet. Dat is om het duidelijker te eenduidig te maken in Nederland. Niet dus 🙂

Als je een rotonde nadert, ben je niet verplicht zoveel mogelijk rechts te rijden. Wil je bijvoorbeeld een rotonde 3/4 rond, kun je beter in de linker rijstrook gaan rijden.
Het naar links richting aangeven is niet verplicht als je een rotonde oprijdt. Het is echter wel verplicht om richting aan te geven naar rechts als je een rotonde wil verlaten.
Bestaat de toeleidende weg uit 2 of meer rijstroken, dan is uiteraard richting aangeven voor de zijdelingse verplaatsing wel verplicht. Het richting aangeven moet dan stoppen zodra de zijdelingse verplaatsing gemaakt is

Op en vlak voor een rotonde is het voor bestuurders van motorvoertuigen en voor bestuurders van bromfietsers die de rijbaan volgen toegestaan om anders dan in de rechter rijstrook te rijden en tevens toegestaan om rechts in te halen.

Als je een rotonde verlaat laat je de bestuurders zoals fietsers en bromfietsers en ook voetgangers die op de rotonde blijven voorgaan.
Er bestaan ook rotondes. meestal buiten de bebouwde kom, waar een vrijliggend fiets, of fiets/bromfietspad op een afstandje van de rotonde zijn aangelegd. Dan zijn er vaak haaientanden aangebracht op het fiets- of fiets/bromfietspad. In dat geval laten bestuurders die de rotonde verlaten de fietsers en bromfietsers niet voorgaan.

Artikel 47 van het RVV:
Het is bestuurders van een motorvoertuig en bromfietsers die de rijbaan volgen toegestaan vlak voor of op rotondes anders dan aan de rechterzijde van de rijbaan te rijden.

Artikel 48 van het RVV:
Het is bestuurders toegestaan vlak voor of op rotondes rechts in te halen.

Om een klein beetje duidelijker te maken hoe het zit met het voor laten gaan van fietsers en bromfietsers bij het naderen en verlaten van een rotonde, heb ik onderstaande video gemaakt.