WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Stuurinrichting

Om een auto te kunnen besturen zijn auto’s voorzien van een deugdelijke stuurinrichting. Het sturen bij lage snelheden, bijvoorbeeld tijdens het parkeren, kan een zware inspanning zijn. Om het sturen lichter te laten gaan is in veel auto’s stuurbekrachtiging aangebracht.
Let goed op, als de auto gesleept wordt werkt de stuurbekrachtiging niet.

Merk je tijdens het rijden dat het stuur trilt, dan is er meestal sprake van onbalans in de wielen. Om dit probleem te verhelpen moet je de wielen laten balanceren.

Om de stuurinrichting te behoeden voor overmatige slijtage kun je beter niet sturen als de auto stilstaat.