WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Spitsstrook

spitsstrook

Een spitsstrook is een vluchtstrook die bij grote drukte wordt opengesteld als gewone rijstrook. In de praktijk zal dat veelal het geval zijn in de spitsuren, maar, afhankelijk van het verkeersaanbod, zal de spitstrook ook op andere tijdstippen kunnen worden opengesteld.
Buiten deze openstelling blijft de vluchtstrook zijn normale functie van vluchtstrook vervullen.

Om op een spitsstrook te kunnen rijden, moet je over de doorgetrokken streep rijden. Dit is uiteraard toegestaan. Ook als je de spitsstrook wil verlaten, mag je de doorgetrokken streep overschrijden.

Als je geen ander voertuig inhaalt, ben je verplicht om op de spitsstrook te rijden, omdat je plaats op de rijbaan zoveel mogelijk rechts is.

Met intervallen van 500 tot 1000 meter zijn pechhavens aangelegd die de functie van vluchtstrook overnemen. Ook zijn spitsstroken voorzien van camera’s waarmee vanuit de Verkeerscentrales van Rijkswaterstaat pechgevallen en ongevallen snel kunnen worden gedetecteerd.

Moet je stoppen doordat je pech hebt met jouw voertuig op een spitsstrook? Bel dan meteen 112!
Er worden dan zo spoedig mogelijk 1 of meer rode kruisen boven de rijbaan ingeschakeld.

Artikel 1 van het RVV:
Spitsstrook: de vluchtstrook die als rijstrook is aangewezen blijkens bord C23-01.