WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Verzekeringen

verzekering

Zodra je een auto op jouw naam staat, moet de auto verzekerd zijn..

De auto moet minimaal WA verzekerd zijn. WA wil zeggen: Wettelijke Aansprakelijkheid. In geval van schade wordt dan de schade vergoed aan de tegenpartij. De verzekerde zelf ontvangt geen schadevergoeding.

Vind je een WA verzekering te beperkt, heb je nog twee andere keuzes. De eerste is een WA verzekering plus beperkt casco. Ook wel WA plus genoemd.
Deze verzekering dekt hetzelfde als een WA verzekering, maar vergoedt daarnaast ook schades als ruitbreuk, diefstal (beperkt) zelfontbranding en schade door loslopend wild, uit vliegtuig vallende delen etc.

De derde mogelijkheid is een volledige casco verzekering. Oftewel een AllRisk verzekering.  De naam zegt het eigenlijk al. Deze verzekering vergoedt alle schade die aan het voertuig ontstaat, zelfs als dit door je eigen schuld is.

Een auto moet wettelijk verplicht verzekerd zijn. Maar dit betekent niet dat een verzekeringsmaatschappij altijd de schade vergoedt. In een aantal gevallen is de verzekering niet (meer) geldig. Dit betekent dat je zelf de schade aan de tegenpartij moet vergoeden, reken maar dat dit behoorlijk wat eurotjes gaat kosten. Zeker als er ook nog eens sprake is van lichamelijk letsel. Verzekeringsmaatschappijen kunnen onder andere niet uitkeren:

  • Als je niet in het bezit bent van een geldig rijbewijs B.
  • Als er blijkt dat je teveel alcohol hebt gedronken.
  • Als je een ander verdovend middel, of bepaalde medicijnen hebt gebruikt.
  • Als je deelnam aan een wedstrijd.
  • In geval van verzwijging. Als een verzekerde iets verzwegen heeft wat in het belang is van de verzekering (bv een behoorlijk schadeverleden, ex-gedetineerde, ooit een rijontzegging gehad,rijbevoegdheid ontzegd etc.) zal de verzekeraar of niet uitkeren, of de tegenpartij wel schadeloos stellen en de uitgekeerde schade op jou verhalen. Daarnaast zal de verzekeraar de mogelijkheid hebben de verzekering met terugwerkende kracht te royeren en/of een boete via de rechter op te leggen.
  • Als blijkt dat het voertuig niet APK gekeurd was.

Zoals je ziet is het voor je eigen portemonnee onverstandig om je niet aan deze punten te houden. Denk er goed aan dat als je niet verzekerd bent en een ongeluk veroorzaakt, dit je toekomst behoorlijk verpest!

Als blijkt na een ongeval dat de autogordel niet is gebruikt, bestaat er ook de mogelijkheid dat een verzekeringsmaatschappij niet de medische kosten vergoedt!