WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Educatieve Maatregel gedrag en verkeer (EMG)

De educatieve maatregel gedrag en verkeer wordt ook wel de huftercursus genoemd.
Je komt in aanmerking voor deze cursus als je gedrag in het verkeer niet normaal is, zoals veel te snel rijden, bumperkleven of expres door rode verkeerslichten te rijden.

Als je met de politie in aanraking bent gekomen omdat je gevaarlijk rijgedrag hebt vertoond en de verkeersregels hebt overtreden, krijgt het CBR hier een melding van. Bijvoorbeeld als je binnen of buiten de bebouwde kom met 60 kilometer per uur of meer te snel hebt gereden. Of omdat er minimaal twee overtredingen geconstateerd zijn in een rit, bijvoorbeeld 50 km/u of meer te hard rijden in combinatie met een andere overtreding, zoals bumper kleven of door rood licht rijden.

Het CBR nodigt je na de melding uit voor deze leuke, verplichte cursus die ongeveer 1500 euro kost.

De cursus bestaat uit een persoonlijk gesprek van een uur, een bijeenkomst van een hele dag, plus twee bijeenkomsten van vier uur.

Je mag blijven rijden tijdens het volgen van de cursus. Soms heeft de rechter bepaalt dat je tijdelijk niet mag rijden.
Als je de cursus volgt mag je jouw rijbewijs houden. Als je niet meewerkt, wordt jouw rijbewijs ongeldig verklaard.