WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Lading op het dak van een auto

lading op het dak

Op het dak van een auto kun je een skibox of een imperiaal aanbrengen. Heb je een skibox aangebracht dan moet je de goederen die je wilt vervoeren in de skibox stoppen.

Lading mag niet rechtstreeks op het dak van de auto, maar moet met een lastdrager op het dak worden vervoerd.

De lading of delen daarvan moeten zodanig zijn vastgemaakt dat deze onder normale verkeerssituaties, waaronder begrepen stevig remmen, plotselinge uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek, niet van het voertuig kunnen vallen of de stabiliteit van het voertuig niet in gevaar kunnen brengen.

Heb je lading aangebracht op het dak van de auto dan moet je ervoor zorgen dat de lading aan de zijkanten van de auto niet meer uitsteekt dan 20 centimeter aan beide zijkanten van de auto.

Aan de voor- en achterzijde mag ondeelbare lading niet meer uitsteken dan 1 meter.

Vervoer je deelbare lading op het dak van een auto, mag deze lading niet uitsteken aan de voorzijde van de auto. Aan de achterzijde mag de deelbare lading 1 meter uitsteken.

Indien de lastdrager is geconstrueerd voor het vervoer van specifieke goederen, mogen geen andere én niet meer van deze goederen worden vervoerd dan waarvoor de constructie is bestemd. Is op het dak van een auto bijvoorbeeld een fietsdrager voor het vervoer van 2 fietsen bevestigd, mag je alleen 2 fietsen vervoeren op deze lastdrager en geen 3, of bijvoorbeeld een ladder.

Een markeringsbord is niet verplicht als de lading uitsteekt op het dak van een auto.

Vervoer je iets op het dak, dan verandert het rijgedrag, verhoogt de luchtweerstand en het brandstofverbruik. Verwijder daarom een skibox of imperiaal van het dak van de auto als je deze niet meer gebruikt.

Verdeel het gewicht van de lading gelijkmatig over de lastdragers. Leg de zwaarste voorwerpen onderop.
Controleer regelmatig of de lastdragers en de lading goed vastzitten. Zet de lading stevig vast met sjorbanden.
Rij rustig. Trek niet te snel op, rem niet te stevig en maak geen scherpe bochten.