WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Uitleg voorrangskruispunten

In deze video wordt uitgelegd hoe de voorrang is geregeld op kruispunten waar de voorrang is geregeld door verkeersborden. Je zult ontdekken dat voorrang misschien wel eenvoudiger is dan je altijd hebt gedacht.