WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Ontheffingen

Wanneer kun je in aanmerking komen voor een ontheffing?
Een ontheffing kan alleen worden verleend om bepaalde beroepsactiviteiten mogelijk te maken of bij ernstige medische redenen, waardoor het absoluut onmogelijk is om de autogordel te dragen. Als je ontheffing aanvraagt na een operatie dan kun je in sommige gevallen een tijdelijke ontheffing krijgen. De operatie moet dan wel in de afgelopen zes maanden hebben plaatsgevonden.
Als een aanpassing van de autogordel de klachten kan verhelpen krijg je geen ontheffing van de draagplicht.
Mogelijke aanpassingen zijn:

  • de autogordel verlengen
  • het kliksysteem van de autogordel verplaatsen
  • van een driepuntsgordel een vierpuntsgordel maken
  • extra spiegels aanbrengen

Waar en hoe vraag je een ontheffing aan?
De divisie Vorderingen van het CBR stuurt je op verzoek een formulier voor ontheffing toe. Bij dit aanvraagformulier zit een medische vragenlijst. Deze moet worden ingevuld en ondertekend door een medisch deskundige, zoals een specialist of een huisarts. Het aanvraagformulier moet je met de medische vragenlijst ingevuld opsturen aan de divisie Vorderingen. Je wordt niet door een arts van de divisie Vorderingen gekeurd of onderzocht. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor duidelijke en voldoende medische gegevens om de aanvraag te kunnen beoordelen. Alle kosten verbonden aan een aanvraag komen voor rekening van de aanvrager.

Ontheffing in verband met beroep
Als je ontheffing vraagt in verband met jouw beroep, bijvoorbeeld vanwege je werk bij bezorgdiensten, dan gelden speciale regels:

  • je moet aangeven met welke snelheid wordt gereden
  • je moet aangeven wat de af te leggen afstand is tussen de bezoekadressen en hiervan moet je bewijs leveren. Ook moet je aangeven hoeveel tijd de betreffende werkzaamheden in beslag nemen.

Tevens moet je een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel of een werkgeversverklaring meesturen.
Het verzoek om ontheffing wordt zo snel mogelijk juridisch en zo nodig medisch beoordeeld. Als de aanvraag wordt afgewezen, worden de kosten niet gerestitueerd.