Ruiten en spiegels

De auto moet voorzien zijn van een binnenspiegel en een linker buitenspiegel. Als het zicht naar achteren via de binnenspiegel niet mogelijk is, dan is een rechter buitenspiegel vereist. Spiegels moeten deugdelijk bevestigd zijn en het spiegelglas mag niet gebroken zijn of in ernstige mate verweerd.

De ruiten van de auto mogen geen beschadigingen of verkleuringen vertonen. De ruiten mogen niet voorzien zijn van voorwerpen die het uitzicht van de bestuurder beperken. Je kunt hierbij denken aan stickers en dat soort zaken.

WhatsApp chat