WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Parkeren – Verkeersborden

parkeerverbod

Als bord E1 (Parkeerverbod) geplaatst is dan mag je aan de zijde van de weg waar het bord geplaatst is niet op de rijbaan parkeren. Je mag wel in de berm parkeren en weggedeelten met een parkeerbestemming.
Aan de andere zijde van de weg, zoals op de afbeelding, mag je wel parkeren, want het bord geld alleen voor de zijde van de rijbaan waar het bord staat.
Let op: Bij bord E1 mag je wel stilstaan.

e5
e6
e08c parkeerplaats vrachtautos
e08d parkeerplaats bussen
e08l parkeerplaats politie
e8 motor
Als er op een parkeerbord een tekst of een afbeelding staat, dan mogen alleen die voertuigen parkeren die op het bord vermeld zijn. Echter, waar je niet mag parkeren mag je wel stilstaan om onmiddellijk een passagier in of uit te laten stappen en om te laden of lossen.
Indien onder de verkeersborden E4 tot en met E8, E12 en E13, op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden de uit het bord of onderbord voortvloeiende geboden of verboden slechts gedurende de aangegeven dagen of uren.