WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Claxon en controlelampjes

Een auto moet voorzien zijn van tenminste een geluidssignaalinrichting, die bestaat uit een goed werkende hoorn met vaste toonhoogte. Een samenstel van tegelijk werkende hoorns wordt als een hoorn beschouwd. Meertonige hoorns zijn verboden.

Een geluidssignaal dat in werking treed als de achteruitversnelling is ingeschakeld is toegestaan. Ook is het aanbrengen van een geluidssignaalinrichting die in werking treed bij diefstal of ongeoorloofd gebruik van de auto toegestaan.

Op het dashboard kunnen een aantal controlelampjes aangebracht zijn. Er kunnen lampjes zijn ter controle van:

  • Stads-, dim- en grootlicht
  • Motoroliedruk
  • Laadstroom
  • Handrem
  • (Waarschuwings)knipperlichten
  • Mist(achter)lichten
  • Achterruitverwarming
  • Reservevoorraad brandstof