WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Voorsorteren

voorsorteren

Voorsorteren wil zeggen dat je de juiste positie op de rijbaan kiest voordat je van richting gaat veranderen.

In het RVV staat het volgende vermeld over het voorsorteren:

Artikel 17 van het RVV:
Bestuurders die willen afslaan, mogen voorsorteren door:

  1. indien zij naar rechts willen afslaan tijdig zoveel mogelijk aan de rechterzijde te gaan rijden.
  2. indien zij naar links willen afslaan tijdig zoveel mogelijk tegen de wegas te rijden of bij rijbanen bestemd voor bestuurders in één richting daarop zoveel mogelijk links te houden.
 1. Bestuurders moeten alvorens af te slaan een teken met hun richtingaanwijzer of met hun arm geven.

Wat valt op? Er staat dat als je rechts af wil slaan. je voor MAG sorteren door zoveel mogelijk aan de rechterzijde te gaan rijden.
Doe je echter theorie-examen bij het CBR, dan is het geen mogen meer, maar MOET je zoveel mogelijk aan de rechterzijde gaan rijden.

Ook valt op dat er in het tweede lid staat dat je richting aan moet geven voordat je gaat afslaan. Dat is logisch. Minder logisch is dat je dit niet alleen met de richtingaanwijzer mag doen, maar dit mag ook een teken met je arm zijn. Ga er maar van uit dat dit niet voor automobilisten geldt, maar weer wel voor fietsers, snorfietsers, bromfietsers en voor motorrijders, als er geen richtingaanwijzer op het voertuig aanwezig is.

Hieronder laat ik zien welke handelingen je moet verrichten voor het afslaan.

voorsorteren rechts
De handelingen die je moet verrichten bij het rechts afslaan zijn:

 • Je moet er van overtuigd zijn dat je ook daadwerkelijk rechtsaf kan en mag, je moet dus goed opletten of de straat niet gesloten wordt door verkeersborden, of dat je door bijvoorbeeld wegwerkzaamheden niet de straat in kan.
 • Vervolgens ga je kijken of je door het afslaan geen ander verkeer hindert of kan hinderen. Dit doe je door eerst in je binnenspiegel te kijken, dan in de rechter buitenspiegel en hierna kijk je over je rechterschouder naar de dode hoek.
 • Mocht blijken dat je af kan slaan zonder daarbij ander verkeer te hinderen, geef je richting aan naar rechts.
 • Nu ga je voorsorteren naar rechts. Doe dit in een vloeiende lijn en hinder hierbij geen (snor)fietsers en bromfietsers.
 • Je gaat nu de snelheid regelen en eventueel terugschakelen zodat je op een veilige manier de bocht kan nemen.
 • Vervolgens moet je goed opletten of je geen rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg moet voor laten gaan of ander verkeer voorrang moet verlenen.
 • Als het veilig kan neem je een korte bocht naar rechts, zonder daarbij op de verkeerde weghelft te komen. Je gaat nu goed op de verkeersborden letten en je snelheid aanpassen aan het overige verkeer.
voorsorteren links
Als je af wil slaan naar links moet je de volgende handelingen verrichten:

 • Je moet er van overtuigd zijn dat je ook daadwerkelijk linksaf kan en mag, je moet dus goed opletten of de straat niet gesloten wordt door verkeersborden, of dat je door bijvoorbeeld wegwerkzaamheden niet de straat in kan.
 • Vervolgens ga je kijken of je door het afslaan geen ander verkeer hindert of kan hinderen. Dit doe je door eerst in je binnenspiegel te kijken, dan in de linker buitenspiegel en hierna kijk je over je linkerschouder naar de dode hoek.
 • Mocht blijken dat je af kan slaan zonder daarbij ander verkeer te hinderen, geef je richting aan naar links.
 • Nu ga je voorsorteren naar links. Doe dit in een vloeiende lijn en sorteer zoveel mogelijk tegen de weg-as voor.
 • Je gaat nu de snelheid regelen en eventueel terugschakelen zodat je op een veilige manier de bocht kan nemen.
 • Vervolgens moet je goed opletten of je geen recht doorgaand verkeer op dezelfde weg moet voor laten gaan of ander verkeer voorrang moet verlenen.
 • Als het veilig kan neem je een ruime bocht naar links, zonder daarbij op de verkeerde weghelft te komen. Snij in ieder geval de bocht niet af. Je gaat nu goed op de verkeersborden letten en je snelheid aanpassen aan het overige verkeer.