WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Verlichting aanhangwagens

Is er aan je auto een aanhangwagen gekoppeld dan moet deze aanhangwagen ‘s nachts en overdag als het zicht ernstig belemmerd is achterlichten en kentekenplaatverlichting voeren. Als deze aanhangwagen breder is dan 1,60 meter dan moet de aanhangwagen ook stadslicht voeren.

Staat de aanhangwagen overdag geparkeerd dan is er niet zoveel aan de hand. Anders wordt het als de aanhangwagen ‘s nachts geparkeerd staat, of overdag als het zicht ernstig belemmerd is. Sta je binnen de bebouwde kom hoeft de aanhangwagen geen verlichting te voeren.

Sta je buiten de bebouwde kom, dan moet de aanhangwagen stadslicht en achterlicht voeren als deze geparkeerd staat op:

  • De rijbaan;
  • Langs auto(snel)weg gelegen parkeerstroken, parkeerhavens, vluchtstroken en vluchthavens.

Als de aanhangwagen breder is dan 1,60 meter dan moet de aanhangwagen ook stadslicht voeren.

 

Net als auto’s moeten alle nieuwe aanhangers voorzien zijn van een werkend mistachterlicht. Voor bestaande aanhangwagens is dat niet altijd het geval.

Aanhangwagen met maximaal toelaatbare massa tot 750 kg

  • Voor deze aanhangwagens is het mistachterlicht verplicht, ongeacht datum eerste toelating.

Aanhangwagen met maximaal toelaatbare massa van meer dan 750 kg

  • Eerste toelating vóór 1 januari 1998: mistachterlicht niet verplicht.
  • Eerste toelating ná 1 januari 1998: mistachterlicht verplicht.

Uitzonderingen op de mistachterlicht regels

  • Wanneer het trekkende voertuig niet hoeft te zijn uitgerust met een mistachterlicht, dan is dit ook niet verplicht voor de aangekoppelde aanhangwagen. Dit kan het geval zijn bij oldtimers.
  • Een fietsendrager met eigen verlichting geldt niet als aanhangwagen en hoeft volgens de Nederlandse wetgeving niet voorzien te zijn van een mistachterlicht. In andere Europese landen geldt deze verplichting wél.

Het verschil in regelgeving tussen lichte en zwaardere aanhangwagens lijkt vreemd, maar heeft een heel simpele reden. Een aanhangwagen met een maximum massa van minder dan 750 kg heeft geen eigen kenteken, waardoor de leeftijd niet is vast te stellen en dus ook niet kan worden bepaald of de aanhanger moet voldoen aan de inrichtingseisen vóór of ná 1 januari 1998. De mistlampverplichting voor lichte aanhangwagens is ingegaan per 1 januari 2005.