WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Busbaan

Een busbaan is een vrijliggende of aanliggende rijbaan waarop het woord ‘bus’ of ‘lijnbus’  is aangebracht.

Als er op een rijbaan “BUS” is aangebracht mogen alleen bestuurders van een autobus of lijnbus deze rijbaan gebruiken.
Als er op een rijbaan “LIJNBUS” is aangebracht mogen alleen bestuurders van een lijnbus deze rijbaan gebruiken.

Hulpdiensten mogen de busbaan gebruiken, deze hebben vrijstelling van het RVV indien dit voor de uitoefening van hun taak vereist is.

Taxi’s hebben vaak een ontheffing. Bestuurders van een taxi mogen de busbaan dan gebruiken. Door middel van een bord kan dit aangegeven zijn.
Andere bestuurders mogen  een busbaan niet gebruiken.

Stilstaan en parkeren op de rijbaan naast een busbaan is wel toegestaan. Dit in tegenstelling tot een busstrook.