WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Doorgaande rijbaan

De “doorgaande rijbaan” wordt in het RVV slechts eenmaal genoemd. En wel in het artikel waar wordt bepaald dat bestuurders die de doorgaande rijbaan van een autosnelweg of autoweg oprijden via de invoegstrook dan wel de doorgaande rijbaan verlaten via de uitrijstrook, bij deze manoeuvres een teken moeten geven.

Ook al wordt de doorgaande rijbaan maar 1 keer genoemd in het RVV, bij het theorie-examen moet je heel goed weten wat de doorgaande rijbaan is. Op de foto is deel A de doorgaande rijbaan. Deel B hoort niet bij de doorgaande rijbaan, omdat een invoegstrook of uitrijstrook niet bij de doorgaande rijbaan horen.

Invoeg- en uitrijstroken horen wel bij de “rijbaan”, maar niet bij de “doorgaande rijbaan”.

Artikel 1 van het RVV.
Doorgaande rijbaan: rijbaan zonder de invoeg- en uitrijstroken.