WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Inleiding van het hoofdstuk handelen bij ongevallen en pech

pech

Dit hoofdstuk gaat over pech en hoe te handelen bij ongevallen. Je kunt zelf bij een ongeval betrokken raken of getuige zijn van een ongeval.
Hoe je in beide situaties moet handelen en hoe je hulp kunt bieden wordt in dit hoofdstuk beschreven.

Voor het geval je het vergeten mocht zijn, het algemeen alarmnummer in Nederland is: 112. Het CBR vraagt hier nog steeds over.