WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Technische eisen van aanhangwagens

Net zoals een auto moet ook een aanhangwagen aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Zo moet een aanhangwagen voorzien zijn van:

 • Een kentekenplaat aan de achterzijde van de aanhangwagen. Dit moet een goedgekeurde witte kentekenplaat zijn, met zwarte cijfers en letters. Dit moet hetzelfde kenteken als de trekkende auto. Dit geldt voor aanhangwagens met een toegestane maximum massa onder de 750 kilogram en fietsdragers. Een stukje karton met daarop het kenteken geschreven is dus niet goed.
 • Aanhangwagens met een toegestane maximum massa boven 750 kilogram moeten een eigen kentekenbewijs hebben. Tevens hoort hier een eigen, goedgekeurde kentekenplaat bij.
 • Aan de achterzijde van de aanhangwagen moeten 2 rode lengtedriehoeken zijn aangebracht.
 • Aan de voorzijde van de aanhangwagen moeten 2 witte retroreflectoren zijn aangebracht
 • Aan de zijkanten van de aanhangwagen moeten gele retroreflectoren zijn aangebracht, welke niet driehoekig van vorm mogen zijn
 • Luchtbanden waarvan het profiel minimaal 1.6 millimeter bedraagt
 • Aanhangwagens met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kilogram moeten voorzien zijn van een vastzetinrichting
 • Als de aanhangwagen langer is dan 6 meter, dan moet deze zijn voorzien van oranje zijmarkeringslichten. Is de aanhangwagen breder dan 2,10 meter, dan moet de aanhangwagen tevens voorzien zijn van twee witte markeringslampen aan de voorzijde en twee rode aan de achterzijde.

Hieronder volgen de regels betreffende mistachterlichten op aanhangwagens.
Aanhangwagens met een toegestane maximummassa van niet meer dan 750 kilo moeten zijn voorzien van één of twee mistachterlichten. Deze verplichting geldt ongeacht het bouwjaar van de aanhangwagen. Hierbij gelden de volgende uitzonderingen:

 • Heeft het voertuig dat de aanhangwagen trekt geen mistachterlicht, dan hoeft de aanhangwagen ook niet voorzien te zijn van een mistachterlicht.
 • Heeft het voertuig dat de aanhangwagen trekt één of twee mistachterlichten, dan hoeven alleen de mistachterlichten op de aanhangwagen te branden. De bediening van de mistachterlichten moet dan wel plaatsvinden via een schakelaar in het trekkende voertuig.

Voor aanhangwagens met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kilo geldt dat deze één of twee mistachterlichten moeten hebben, als op het kentekenbewijs van de aanhangwagen een datum eerste toelating is vermeld van na 31 december 1997. Als de aanhangwagen eerder is toegelaten, is een mistachterlicht niet verplicht.

Een aanhangwagen moet voorzien zijn van:

 • 2 remlichten
 • kentekenplaatverlichting
 • 2 richtingaanwijzers aan de rechter- en linkerachterzijde
 • 2 achterlichten
 • 2 stadslichten aan de voorzijde