WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Chassis en carrosserie

Het chassis is vaak het dragende gedeelte van vrachtauto’s en terreinauto’s. Vroeger kwam het chassis ook veelvuldig voor bij personenauto’s. Het chassis bepaalt de stijfheid van een auto en hieraan worden de hoofdonderdelen van een auto zoals de motor, versnellingsbak en dergelijke bevestigd. Op het chassis is dan de carrosserie gebouwd.
Tegenwoordig hebben de meeste personenauto’s een zelfdragende carrosserie, waaraan alle onderdelen van de auto bevestigd zijn.

De motor dient deugdelijk aan het voertuig bevestigd te zijn. De motorsteunen mogen niet in ernstige mate beschadigd zijn en de rubbers mogen niet zijn doorgescheurd.

Aan de auto mogen geen scherpe delen zitten en moeten uitstekende delen deugdelijk zijn afgeschermd. Dit geldt niet als deze delen hoger dan 2 meter boven het wegdek zitten.