WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Motorvoertuigen

motorvoertuigen

Ieder voertuig uitgerust met een motor is een motorvoertuig, met uitzondering van gehandicaptenvoertuigen, fietsen met trapondersteuning (de zogenaamde E-fietsen), snorfietsen, bromfietsen en brommobielen. Deze voertuigen horen wel bij de categorie motorrijtuigen.

Voertuigen die over een spoor rijden, zoals een tram, trein of metro vallen niet onder de categorie motorvoertuigen EN ook niet onder de categorie motorrijtuigen. Het zijn natuurlijk wel VOERTUIGEN.
Een brommobiel is geen motorvoertuig volgens onderstaande definitie.
Echter een brommobiel moet wel de regels volgen die voor een motorvoertuig gelden!