WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Rijbewijs AM – Scooterrijbewijs

Voor het besturen van een snorfiets, bromfiets of brommobiel is het rijbewijs AM verplicht.
Wil je in het bezit komen van een rijbewijs AM, zul je met een voldoende resultaat het theorie-examen moeten afleggen bij het CBR. Daarna zul je een praktijkexamen moet afleggen. Er is een apart praktijkexamen voor de bromfiets EN voor een brommobiel.
Het theorie-examen bestaat uit 50 vragen. Dit kunnen ja/nee vragen, open vragen of meerkeuzevragen zijn. Je bent geslaagd als je minimaal 44 vragen goed hebt beantwoord.

Als je zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs AM een snorfiets, bromfiets of brommobiel bestuurt, riskeer je een flinke boete. Daarnaast ben je ook niet verzekerd bij een schade of ongeluk.
Je moet bij een controle altijd het originele rijbewijs tonen. Een kopie voldoet dus niet.

In het geval het rijbewijs A of B vanwege medische redenen niet langer geldig kan blijven, bestaat de mogelijkheid om in het bezit te blijven of te komen van een rijbewijs AM.

WhatsApp chat