WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Rijstrook

rijstrook

Op de afbeelding zie je twee rijbanen.
Iedere rijbaan is verdeeld in 3 rijstroken.
Samen zijn er 6 rijstroken.

Een rijstrook is onderdeel van de rijbaan. Over een rijstrook kunnen voertuigen rijden. Een rijbaan kan uit één, twee of zelfs meer rijstroken bestaan.

Volgens het RVV  moet een rijstrook breed genoeg zijn voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen. In Nederland is een fietsstrook formeel dus geen rijstrook.

In het spraakgebruik wordt vaak ‘baan’ of ‘rijbaan’ gezegd als ‘rijstrook’ bedoeld wordt. Men spreekt dan bijvoorbeeld over een tweebaansweg als men een tweestrooksweg bedoelt. Rijbanen zijn echter altijd fysiek van elkaar gescheiden, meestal door een middenberm. Binnen een rijbaan worden rijstroken van elkaar gescheiden door de wegmarkering. De markering tussen twee rijstroken kan worden uitgevoerd als onderbroken of doorgetrokken streep of blokmarkering (bij in- en uitvoegstroken). De kantstreep scheidt de buitenste rijstroken van de redresseerstrook of vluchtstrook.

Artikel 1 van het RVV.
Rijstrook: door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan van zodanige breedte dat bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen daarvan gebruik kunnen maken.