WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Erftoegangswegen

gebruik weg94 2022

Erftoegangswegen liggen in een verblijfsgebied en bieden toegang tot woningen, bedrijven,
scholen, winkels, enzovoort. Dat betekent dat de verblijfsfunctie hier belangrijker is dan de
verkeersfunctie en dat hier allerlei soorten verkeer met elkaar mengen: voetgangers, fietsers, snorfietsers, bromfietsers, auto’s, en vrachtauto’s. Vanwege het grote verschil in massa tussen de verkeersdeelnemers en
omdat voetgangers en fietsers grotendeels onbeschermd zijn, moet de snelheid van het
gemotoriseerde verkeer op erftoegangswegen laag zijn.

Binnen de bebouwde kom.

Op erftoegangswegen binnen de bebouwde kom geldt een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur. Om
deze limiet te ondersteunen, zijn meestal fysieke snelheidsremmers aangebracht, zoals chicanes, verkeersdrempels, bloembakken, enzovoort.
Naast 30 kilometer per uur erftoegangswegen bestaan er ook erven, zoals op de foto hierboven. Daar mag maximaal 15 kilometer per uur gereden worden en mogen voetgangers de gehele breedte van de weg benutten om te lopen en te spelen. Erven komen niet alleen voor in woonwijken, maar ook in winkel- en stationsgebieden.

gebruik weg148
gebruik weg25 2022 e1658489527675
Buiten de bebouwde kom.

De 2 afbeeldingen hierboven geven een erftoegangsweg aan buiten de bebouwde kom.
Op erftoegangswegen buiten de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Al deze wegen zijn ingericht voor een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur.

Krijg je echter bij het CBR zo een weg te zien met alleen een bord dat buiten de bebouwde kom aangeeft, zonder het bord zone 60 kilometer per uur, moet je 80 kilometer per uur als maximumsnelheid invullen. Heel vreemd, want zo goed als alle erftoegangswegen in Nederland zijn ingericht als 60 kilometer per uur zones. Nog vreemder is het om op wegen die niet verdeeld zijn in 2 of meer rijstroken 80 kiloeter per uur te gaan rijden. Daarom… goed naar de afbeelding en de borden die een maximumsnelheid aangeven bij het CBR!

In bijzondere situaties, bijvoorbeeld wanneer de
erftoegangsweg een parallelweg is met alleen bestemmingsverkeer, bij een belangrijke
oversteekplaats of op erftoegangswegen in stiltegebieden en buurtschappen, kan een
maximumsnelheid van 30 kilometer per uur worden ingesteld.

De fysieke snelheidsremmers op erftoegangswegen buiten de bebouwde kom beperken zich over het algemeen tot de kruispunten. De kruispunten zijn dan op een verhoogd plateau aangelegd.
Op de wegvakken worden vaak fietsstroken of suggestiestroken aangebracht die voorzien zijn van een onderbroken streep.  Hierdoor ontstaat in het midden van de rijbaan een rijloper voor motorvoertuigen. Dit leidt tot een visuele versmalling van de weg en daarmee tot een lagere rijsnelheid. Bij voldoende breedte, kunnen fietsers de kantstroken aan weerszijden van de rijloper gebruiken. Een kantstreep is meestal niet aanwezig op een erftoegangsweg.

Hieronder zie je nog 2 afbeeldingen die een jaar of wat geleden door de overheid werden gebruikt als informatie.

erftoegangsweg zonderstrook
erftoegangsweg metstrook