WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Categorie H – Bebouwde kom

h01

H1 – Bebouwde kom

Na het passeren van dit bord is de maximumsnelheid 50 kilometer per uur, tenzij anders aangegeven. Het bord hoeft dan ook niet gecombineerd te worden met een bord dat een maximumsnelheid aangeeft van 50 kilometer per uur.
Het begin van de bebouwde kom moet duidelijk naar voren komen doordat het karakter van de wegomgeving wijzigt ten opzichte van een weg buiten de kom. Een bebouwde kom kenmerkt zich namelijk door langs de weg gelegen bebouwing van zodanige omvang en dichtheid dat een duidelijk verschil in wegkenmerken benadrukt wordt.
Dit bord geeft aan dat je de bebouwde kom ingaat. Het bord kan zowel rechts of links van de rijbaan geplaatst zijn.
Soms wordt de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur aangegeven door middel van bord A1. Tevens is het mogelijk dat er je bij het binnenrijden van de bebouwde kom tevens een 30 kilometer zone inrijdt.

Binnen de bebouwde kom moeten bestuurders aan bestuurders van een autobus de gelegenheid geven van een bushalte weg te rijden, wanneer de bestuurder van die autobus door het geven van een teken met zijn richtingaanwijzer zijn voornemen om weg te rijden kenbaar maakt. Dit geldt niet alleen voor het openbaar vervoer, maar ook voor touringcars.

Hou bij het binnen rijden van de bebouwde kom rekening met afremmende bestuurders.
Soms geldt de bebouwde kom slechts voor een korte afstand. Plaatselijk bekende bestuurders verlagen dan niet altijd hun snelheid.

De maximumsnelheid van bromfietsers is binnen de bebouwde kom 30 kilometer per uur. Deze snelheid geldt alleen op de bromfietspaden. Rijdt een bromfietser op de rijbaan is de maximumsnelheid 45 kilometer per uur.
Snorfietsers mogen zowel binnen als buiten de bebouwde kom niet sneller rijden dan 25 kilometer per uur.

Bromfietsers rijden binnen de bebouwde kom op de rijbaan, tenzij er vrijliggende fiets/bromfietspaden aanwezig zijn. In dat geval zijn bromfietsers verplicht deze te volgen.
Bromfietsers mogen alleen van fietsstroken gebruik maken om een links afslaand voertuig in te halen, of om voor te sorteren.

h02

H2 – Einde bebouwde kom

Dit bord geeft aan dat je de bebouwde kom verlaat. Het bord kan zowel rechts of links van de rijbaan geplaatst zijn.
Soms wordt de maximumsnelheid van 80 kilometer per uur aangegeven door middel van bord A1. Tevens is het mogelijk dat er je bij het verlaten van de bebouwde kom tevens een 60 kilometer zone inrijdt.

Buiten de bebouwde kom hoef je bestuurders van een autobus niet de gelegenheid geven van een bushalte weg te rijden.

Wegen buiten de bebouwde kom zijn behoorlijk gevaarlijk. Hier wordt vaak zeer snel gereden. Er gebeuren dan ook veel ongelukken.

Sommige bestuurders verhogen hun snelheid al ver voor dit bord. Hou gehaaste achterliggers in de gaten die willen inhalen.

Het is niet verboden voor bijvoorbeeld voetgangers en fietsers om buiten de bebouwde kom te komen. OP de rijbaan kun je ook buiten de bebouwde kom alle weggebruikers tegenkomen.