WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Parkeerhaven of parkeerstrook

parkeerhaven

Langs de rijbaan zijn regelmatig parkeerhavens of parkeerstroken te vinden. Hier mogen auto’s (tijdelijk) parkeren. Parkeerhavens- of stroken worden soms aangeduid met een blauw verkeersbord met een ‘P’ erop.

pechhaven

Zie je op een foto van het CBR een parkeerhaven maar zie je geen blauw verkeersbord met een ‘P’ erop dan is het geen parkeerhaven maar een pechstrook. Hier mag je alleen stilstaan of parkeren in geval van pech!

Artikel 1 van het RVV.
Parkeerhaven of parkeerstrook: langs de rijbaan gelegen verharding die is bestemd voor stilstaande of geparkeerde voertuigen.