WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Binnen de bebouwde kom

binnen bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden:

 • voor motorvoertuigen 50 km per uur.
 • voor brommobielen 45 km per uur
 • voor bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor:
  • 1. op het fietspad of het fiets/bromfietspad 30 km per uur.
  • 2. op de rijbaan 45 km per uur.
 • voor gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor, op het trottoir of het voetpad 6 km per uur.
 • voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines, al dan niet met aanhangwagen: 25 km per uur.

  Op de volgende wegen binnen de bebouwde kom geldt voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines, al dan niet met aanhangwagen een maximumsnelheid van 40 kilometer per uur:

  • wegen die zijn voorzien van een vrijliggend fietspad of fiets/bromfietspad.

  • wegen die gesloten zijn voor fietsers; of

  • wegen waar een maximumsnelheid van 70 km per uur geldt.

h1 nieuw​Je rijdt binnen de bebouwde kom zodra je verkeersbord H1, bebouwde kom, bent gepasseerd.
Het is niet zo dat voor motorvoertuigen de snelheid altijd maximaal 50 kilometer per uur is. Op doorgaande wegen en belangrijke in- en uitvalswegen is soms de maximumsnelheid vastgesteld op 70 kilometer per uur. Verkeersborden geven dan een andere maximumsnelheid aan.
In 30 kilometer per uur zones is de maximumsnelheid 30 kilometer per uur. Dit geldt niet voor snorfietsen. Voor snorfietsers geldt een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur.
Een maximumsnelheid van 15 kilometer per uur geldt in erven. Deze snelheid geldt totdat je een erf hebt verlaten.

Je moet de snelheid aanpassen aan de omstandigheden. Dit kunnen zijn:

 • Winkelstraten
 • Scholen
 • Plaatsen waar kinderen spelen
 • Een slecht wegdek
 • Een glad wegdek
 • Het weer
 • Tram- en bushaltes
 • Oversteekplaatsen
 • Langzaam rijdend overig verkeer
 • Verkeersdrempels. Deze zijn aangelegd voor verschillende passeersnelheden. Meest gangbaar is een passeersnelheid van 15 tot 30 kilometer per uur. Bij sommige drempels moet je zelfs zo goed als stilstaan om schade aan de auto te voorkomen.

Let op! Ga er niet ten onrechte van uit dat de maximumsnelheid op een autoweg altijd 100 km per uur is. Deze maximumsnelheid geldt alleen buiten de bebouwde kom. De maximumsnelheid op een autoweg binnen de bebouwde kom is 50 km per uur, tot je het bord einde bebouwde kom gepasseerd bent.