WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Fietspad

wet89

Een fietspad is afgescheiden van de rijbaan.
Fietsers en snorfietsers moeten op het verplichte fietspad rijden.
Voetgangers mogen op het verplichte fietspad lopen als er geen trottoir of voetpad is.
Bestuurder van een gehandicaptenvoertuig mogen een verplicht fietspad gebruiken.
Ruiters mogen een verplicht fietspad niet gebruiken.
Een fietspad kun je binnen en buiten de bebouwde kom tegenkomen.

Op steeds meer plaatsen in Nederland mogen snorfietsers geen gebruik meer maken van een verplicht fietspad, maar moeten zij op de rijbaan rijden. Op plaatsen waar het gebruik van een verplicht fietspad voor hen niet is toegestaan wordt dit aangegeven door verkeersborden.

dus niet brommen

Er bestaan ook onverplichte fietspaden.
Fietsers, bestuurders van een snorfiets, uitgerust met een elektromotor en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig mogen een onverplicht fietspad gebruiken.
Bestuurders van snorfietsen uitgerust met een verbrandingsmotor mogen het onverplichte fietspad slechts gebruiken met uitgeschakelde motor.