WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Stilstaan – Kruispunten

gebruik weg102 2022
Op kruispunten is het niet toegestaan stil te staan. Wanneer er een auto voor je stopt op een kruispunt en je moet daardoor ook stoppen dan valt dit niet onder het stilstaan want dit is niet het vrijwillig tot stilstand brengen van je voertuig.
Op kruispunten geldt echter dat je een kruispunt niet mag blokkeren. Je had er dan beter aan gedaan als je voor het kruispunt was gestopt en niet op het kruispunt zelf.
Stop je echter op een kruispunt om iemand in of uit te laten stappen is dit niet toegestaan want dat is stilstaan.

parkeren1

Op het rode gedeelte van het kruispunt mag je niet stilstaan. Op het gele gedeelte mag je niet parkeren.
Je zou dus kunnen zeggen dat je op het gele gedeelte wel mag laden en lossen of iemand in- of uit laten stappen, maar let wel op: Je mag namelijk ook niet stilstaan als je gevaar of hinder kan veroorzaken.