WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Stilstaan – Algemeen

Op plaatsen waar je een gevaar of hinder kunt opleveren voor andere weggebruikers is het verboden om stil te staan. Denk hierbij aan onoverzichtelijke bochten, viaducten, hellingen en dergelijke.
Het is niet zo dat je hier nooit mag stilstaan, dit is alleen verboden als het gevaarlijk of hinderlijk kan zijn.