WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Brandstof- en uitlaatsysteem

brandstof

Alle onderdelen van het brandstofsysteem moeten vrij zijn van lekkages, veilig zijn en deugdelijk zijn bevestigd.
De vulopening naar de brandstoftank toe moet zijn afgesloten met een goed passende tankdop.

Het uitlaatsysteem moet over de hele lengte gasdicht zijn met uitzondering van de afwateringsgaatjes. Verder moet het uitlaatsysteem behoorlijk geluiddempend zijn en deugdelijk zijn bevestigd.