WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Categorie L – Informatie

L1 – Hoogte onderdoorgang

L2 – Voetgangersoversteekplaats

L3 – Bushalte / tramhalte

L4 – Voorsorteren
L5 – Einde rijstrook
L6 – Splitsing
L7 – Aantal doorgaande rijstroken

L8 – Doodlopende weg

L9 Vooraanduiding doodlopende weg
L10 – Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting
L11 – Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken
L12 – Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook
L13 – Verkeerstunnel
L14 – Vluchthaven
L15 – Vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brandblusapparaat
L16 – Noodtelefoon
L17 – Brandblusapparaat
L18 – Noodtelefoon en brandblusapparaat
L19 – Dichtstbijzijnde uitgang of twee dichtstbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand
L20 – Uitwijkplaats rechts van de weg
L21 – Uitwijkplaats links van de weg