WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Categorie L – Informatie

L1 – Hoogte onderdoorgang

L2 – Voetgangersoversteekplaats

L3 – Bushalte / tramhalte

L4 – Voorsorteren

L5 – Einde rijstrook

L6 – Splitsing

L7 – Aantal doorgaande rijstroken

L8 – Doodlopende weg

L9 Vooraanduiding doodlopende weg

L10 – Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting

L11 – Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken

L12 – Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook

L13 – Verkeerstunnel

L14 – Vluchthaven

L15 – Vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brandblusapparaat

L16 – Noodtelefoon

L17 – Brandblusapparaat

L18 – Noodtelefoon en brandblusapparaat

L19 – Dichtstbijzijnde uitgang of twee dichtstbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand

L20 – Uitwijkplaats rechts van de weg

L21 – Uitwijkplaats links van de weg

WhatsApp chat