WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Tijdelijke gele strepen

tijdelijke gele strepen

Er is bepaald dat verkeerstekens op het wegdek wit zijn, tenzij voor een afzonderlijk teken anders is bepaald. Tevens is bepaald dat bij tijdelijke toepassing de kleur van het verkeersteken in ieder geval een andere kleur dan wit moet zijn. Over het algemeen is deze kleur dan geel.

In de praktijk leidde dit soms tot verwarring omdat er zich dan bij tijdelijke toepassing van verkeerstekens op het wegdek tegelijkertijd op dezelfde plek tijdelijke en andere verkeerstekens kunnen bevinden met dezelfde betekenis, zoals bijvoorbeeld de doorgetrokken streep die niet naar links mag worden overschreden, zonder dat duidelijk was of geregeld was welke van die verkeerstekens bestuurders moeten volgen.

Op de foto zie je dat je nu wel over de vluchtstrook mag rijden omdat de gele strepen dit aangeven. Is er geen ander verkeer op de weg, dan moet je zoveel mogelijk rechts rijden. In het geval van de foto rij je dan op de vluchtstrook, welke tijdelijk een rijstrook is geworden.

Artikel 63a van het RVV zegt over de tijdelijke strepen het volgende: “Tijdelijke geplaatste of toegepaste verkeerstekens op het wegdek gaan boven ter plekke aangebrachte andere verkeerstekens op het wegdek, voor zover deze verkeerstekens onverenigbaar zijn.”