WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Stilstaan – Oversteekplaatsen

oversteekplaats stilstaan

Het is niet toegestaan om stil te staan op of binnen 5 meter voor of na een oversteekplaats.
Met oversteekplaatsen bedoelen we voetgangersoversteekplaatsen en oversteekplaatsen voor fietsers, snorfietsers en bromfietsers, zoals op de onderste afbeelding.
Het stilstaan op een oversteekplaats blokkeert de oversteekplaats en veroorzaakt dus onnodige hinder voor het verkeer dat gebruik wil maken van deze oversteekplaats.
Stilstaan binnen vijf meter voor of na een oversteekplaats belemmert het zicht van het verkeer dat wil oversteken en belemmert het zicht van het overige verkeer op weggebruikers die de oversteekplaats willen oversteken.

oversteekplaats fietsen en bromfietsen