WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Blauwe zwaailichten

Bestuurders van motorvoertuigen van politie, brandweer, ziekenauto’s en andere door de overheid aangewezen hulpverleningsdiensten mogen, als zij een dringende taak vervullen, blauwe zwaailichten en een twee- of drietonige hoorn aandoen. Wij noemen ze dan voorrangsvoertuigen.

Alleen als deze motorvoertuigen een geluidssignaal en blauwe zwaailichten aanhebben moet je ze voor laten gaan.

Bestuurders van een voorrangsvoertuig mogen blauwe zwaailichten voeren als dit nodig is om het overige verkeer te attenderen op een gevaarlijke situatie, zoals een ongeval.

Het voor laten gaan van een voorrangsvoertuig betekent niet dat je als bestuurder zelf de regels mag overtreden. Bijvoorbeeld het negeren van een rood verkeerslicht om een ambulance ruimte te geven is uit sociaal oogpunt verantwoord, het is echter mogelijk dat je hiervoor een boete ontvangt.