WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Inleiding bepalingen rijbevoegdheid en rijbewijzen

rijbevoegdheid

Aan het besturen van een motorrijtuig zijn een aantal voorwaarden gesteld.
Zo mag je rijbevoegdheid niet ontzegd zijn door de rechter.
Je moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B. Je mag vanaf 16,5 jaar rijles nemen voor je autorijbewijs. Vanaf 17 jaar mag je praktijkexamen doen.
Het voertuig moet verzekerd zijn.
Je voertuig moet aan de wettelijke voertuigeisen voldoen. Welke dit zijn kun je nalezen in het hoofdstuk inrichting, belading en slepen van voertuigen.

In dit hoofdstuk alles wat je moet weten om een voertuig te mogen besturen. Het CBR vraagt je ook over andere rijbewijzen, dus ook hier besteden wij aandacht aan. Ook de manieren waarop je je rijbewijs al dan niet kwijt kan raken worden hier behandelt.