Remmen

De auto moet voorzien zijn van een bedrijfsrem en een parkeerrem.

De bedrijfsrem, die je in werking stelt door het rempedaal in te drukken moet in staat zijn de auto minimaal te vertragen met 5,2 m/s .
De bedrijfsrem van de auto is een hydraulisch systeem. Om te voorkomen dat bij een defect aan het remsysteem remmen onmogelijk wordt, is de auto voorzien van een gescheiden remsysteem. Dit houd in dat je in staat blijft om minimaal met twee wielen te remmen.

De parkeerrem, die je in werking stelt door de handrem aan te trekken moet ervoor zorgen dat de auto tijdens het parkeren niet in beweging komt. De parkeerrem van de auto is een mechanisch systeem. Als je de handrem wil aantrekken moet je de knop op de handrem ingedrukt houden om slijtage te voorkomen.

WhatsApp chat