WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

T-kruispunt

Soms wordt de voorrang op een T-kruispunt geregeld door verkeersborden. Dit is een veiligere situatie dan als er geen verkeersborden die de voorrang regelen zijn geplaatst. De bestuurders op de doorgaande weg denken vaak ten onrechte dat zij voorrang horen te krijgen, wat niet het geval is.

Aan het einde van de aansluitende weg worden vaak waarschuwingsgekken geplaatst. Dit om te voorkomen dat het verkeer niet in de gaten heeft dat het een T-kruispunt nadert. Soms worden er op de waarschuwingshekken pijlen aangebracht en kan het verkeer aan de pijlen die op het hek zijn aangebracht zien welke richting hij op kan.

T-kruispunt

Op de foto nader je een T-kruispunt. Jij hoort voorrang te krijgen van de grijze auto. Dwing dit niet af. Vaak is het beter de bestuurder die denkt voorrang te hebben, maar te laten gaan.
Om je te attenderen dat niet iedereen jou voorrang zal verlenen is hier soms het verkeersbord gevaarlijk kruispunt geplaatst.