WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Gebiedsontsluitingswegen

Gebiedsontsluitingswegen verbinden de stroomwegen met de erftoegangswegen. Op wegvakken stroomt het verkeer en op kruispunten vindt uitwisseling plaats. Gebiedsontsluitingswegen komen zowel binnen als buiten de bebouwde kom voor. Binnen de bebouwde kom zijn het vooral wegen met een maximumsnelheid van 50 of 70 kilometer per uur.

Buiten de bebouwde kom zijn het over het algemeen 80 kilometer per uur wegen.
Buiten de bebouwde kom zijn fiets/bromfietspaden langs de weg. Ook worden tractoren door middel van een bord geweerd van deze wegen.

Buiten de bebouwde kom zijn op deze wegen in het midden dubbele strepen aangebracht. Vaak zijn dit doorgetrokken strepen on inhalen te voorkomen. Uiteraard kunnen deze strepen ook onderbroken, of een combinatie van een onderbroken en doorgetrokken streep.
De kantstrepen op ze wegen zijn onderbroken.

Hieronder 2 voorbeelden. De linker afbeelding laat een weg zien met een mogelijkheid om in te halen. De rechter afbeelding laat een weg zien waar inhalen van niet is toegestaan.