WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Fiets/bromfietspad

fiets bromfietspad

Als er geen fiets/bromfietspad is, rijden bromfietsers op de rijbaan. Op de rijbaan is de maximumsnelheid voor bromfietsers 45 kilometer per uur. Bromfietsers worden door het witte bord met de rode afbeelding van een bromfiets verwezen naar een bromfietspad.

Een fiets/bromfietspad is afgescheiden van de rijbaan.
Fietsers, snorfietsers en bromfietsers moeten op het verplichte fiets/bromfietspad rijden.
Voetgangers mogen op het verplichte fiets/bromfietspad lopen als er geen trottoir of voetpad is.
Bestuurder van een gehandicaptenvoertuig mogen een verplicht fiets/bromfietspad gebruiken.
Ruiters mogen een verplicht fiets/bromfietspad niet gebruiken.
Een fiets/bromfietspad kun je binnen en buiten de bebouwde kom tegenkomen.