WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Airbag

Op een passagiersplaats met een voorairbag mogen kinderen niet in een naar achteren gericht kinderzitje worden vervoerd, tenzij die airbag is uitgeschakeld, of automatisch voldoende wordt uitgeschakeld.
In andere gevallen de autostoel zo ver mogelijk bij de airbag vandaan zetten.
Het opblazen van airbags gebeurt met grote snelheid. Als een kind voorover zit kan hij hierdoor ernstig gewond raken.