WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Gele strepen

doorgetrokken gele streep

Als langs de kant van de rijbaan een gele doorgetrokken streep is aangebracht zoals op bovenstaande foto betekent dit dat je daar niet mag stilstaan. Bromfietsen mogen dan wel op het trottoir stilstaan en parkeren.

onderbroken gele streep

Als langs de kant van de rijbaan een gele onderbroken streep is aangebracht, zoals op bovenstaande foto mag je daar niet parkeren. Stilstaan om te laden of te lossen. of een passagier in- of uit laten stappen mag daar wel. Stilstaan om bijvoorbeeld de weg te vragen is niet toegestaan.
Bromfietsen mogen wel op het trottoir stilstaan en parkeren in dit geval.

Deze gele doorgetrokken en onderbroken gele strepen gelden alleen voor de zijde van de weg waar de strepen zijn aangebracht.

Onthou dat een doorgetrokken gele streep helemaal geel is. Bij helemaal geel mag je helemaal niet stilstaan.
Een onderbroken gele streep bestaat uit 2 kleuren. Eerst geel, dan grijs, dan geel, dan grijs, et cetera. Bij 2 kleuren mag je 2 dingen doen. Een passagier onmiddellijk in- of uit laten stappen en laden of lossen. Verder niets.