WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Verkeersregelaar

verkeersregelaar

Wat zijn verkeersregelaars en verkeersbrigadiers?

Verkeersregelaars en verkeersbrigadiers zijn mensen die het verkeer regelen en zorgen voor de veiligheid van weggebruikers.
Weggebruikers zijn verplicht de aanwijzingen van een verkeersregelaar op te volgen.

Heeft de verkeersregelaar dezelfde bevoegdheden als een politieagent?

Nee, maar je bent wel verplicht om zijn aanwijzingen op te volgen. Doe je dit niet, dan kan de verkeersregelaar aangifte doen wegens het negeren van zijn teken. Achteraf kun je alsnog een boete krijgen.

De verkeersregelaar geeft aan dat ik moet stoppen, maar volgens het verkeersbord mag ik hier niet stoppen. Wat nu?

Onthouden: aanwijzingen gaan boven verkeerstekens en verkeersregels. Gewoon stoppen dus.

Wat is het verschil tussen verkeersbrigadiers en verkeersregelaars?

Ze worden dikwijls door elkaar gehaald: verkeersbrigadiers en verkeersregelaars. Het verschil? Verkeersbrigadiers noemen we ook wel klaar-overs. Je ziet ze vaak bij scholen, waar ze kinderen helpen veilig over te steken. Een klaar-over mag alleen op die bewuste plek werken, terwijl een verkeersregelaar op verschillende locaties het verkeer mag regelen. Geheugensteuntje: het hesje van de verkeersbrigadier is helemaal oranje, die van een verkeersregelaar geel met oranje. Dan nog een uiterlijk verschil: verkeersbrigadiers zijn er al vanaf 10 jaar oud, maar beroepsverkeersregelaars moeten minimaal 18 zijn.

Artikel 1 van het RVV.
Verkeersregelaar: persoon als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.