WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Voorrang verlenen

voorrang verlenen

Voorrang wordt natuurlijk uitgebreid in een ander hoofdstuk behandeld.
Een kruispunt blokkeren, zoals op de foto, is niet de bedoeling van voorrang verlenen..

Artikel 1 van het RVV.
Voorrang verlenen: het de betrokken bestuurders in staat stellen ongehinderd hun weg te vervolgen.