WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Bestuurder van een motorvoertuig

bestuurder van een motorvoertuig

Als je rijles of rijexamen hebt in een auto ben jij de feitelijke bestuurder. Jouw rijinstructeur of examinator is dan de juridische bestuurder. Deze zijn dus verantwoordelijk en aansprakelijk voor wat jij doet.

Als je rijles of rijexamen hebt op een motorfiets ben jij zelf de feitelijke en juridische bestuurder. Dus als er iets fout gaat, ben jij zelf verantwoordelijk en niet je rijinstructeur of examinator.

Iemand die als passagier het stuur even vasthoudt of de handrem aantrekt wordt ook als feitelijk en juridisch bestuurder aangemerkt.

Artikel 1 van het RVV.
Bestuurder van een motorvoertuig:
1. hij die het motorvoertuig bestuurt of

2. voor zover het betreft een motorvoertuig voor het besturen waarvan een rijbewijs AM, B, C, D of E, is vereist en dat is voorzien van een dubbele bediening, hij die rijonderricht geeft of toezicht houdt in het kader van een vanwege de overheid ingesteld onderzoek naar de rijvaardigheid, niet zijnde een onderzoek als bedoeld in artikel 131, eerste lid van de wegenverkeerswet.