WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Strepen op de weg en snelheid

Het lijkt vrij ingewikkeld al die strepen op het wegdek. Dan soms ook nog met een groen kleurtje tussen de strepen.
Er zijn 3 verschillende soorten wegen. Dit zijn erftoegangswegen, meestal ingericht als een zone met een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur.
Daarna volgen de gebiedsontsluitingswegen, vaak geldt hier een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.
De laatste zijn de stroomwegen. Dit zijn de autowegen en autosnelwegen.
Om het allemaal wat duidelijker en overzichtelijker te maken volgt op de volgende pagina’s een overzicht van de verschillende wegen en hun kenmerken.