WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Parkeren – Algemeen

parkeerverbod

Op de pagina’s hiervoor zijn de plaatsen behandeld waar je niet mag stilstaan. Op al deze plaatsen is het uiteraard ook verboden om te parkeren.
Op de volgende plaatsen worden de plaatsen behandeld waar je niet mag parkeren. Deze plaatsen kunnen aangegeven worden door een verkeersbord of door een onderbroken gele streep.

Parkeren op plaatsen waar je een gevaar of hinder oplevert of kan opleveren voor andere weggebruikers is sowieso niet toegestaan. Dat houdt in dat niet iedere plaats waar je niet mag parkeren ook daadwerkelijk in het verkeersreglement wordt beschreven.