Slepen

Het is toegestaan een andere auto te slepen. De bestuurder van de gesleepte auto moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

Passagiers moeten zoveel mogelijk in het trekkende voertuig plaatsnemen.

De afstand tussen de achterkant van het trekkende en de voorkant van het gesleepte voertuig mag niet meer bedragen dan 5 meter. Een rode vlag in het midden is niet verplicht.

Het CBR kan de vraag stellen of u een andere auto mag slepen als de afstand tussen de achterkant van het trekkende en de voorkant van het gesleepte voertuig 1 meter bedraagt. Het antwoord hierop is: JA. De afstand mag niet meer dan 5 meter bedragen!

Het is niet toegestaan om met de auto een motorfiets te slepen of andersom.

WhatsApp chat