WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Slepen

Het is toegestaan een andere auto te slepen. De bestuurder van de gesleepte auto moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

Passagiers moeten zoveel mogelijk in het trekkende voertuig plaatsnemen.

De afstand tussen de achterkant van het trekkende en de voorkant van het gesleepte voertuig mag niet meer bedragen dan 5 meter. Een rode vlag in het midden is niet verplicht.

Het CBR kan de vraag stellen of u een andere auto mag slepen als de afstand tussen de achterkant van het trekkende en de voorkant van het gesleepte voertuig 1 meter bedraagt. Het antwoord hierop is: JA. De afstand mag niet meer dan 5 meter bedragen!

Je mag geen motorfiets, of een auto met een aanhangwagen, slepen zoals op de afbeelding boven op deze pagina.
Uiteraard mag met een motorfiets ook geen auto gesleept worden, zoals te zien op de afbeelding hieronder.