WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Gevarendriehoek, reservelampen en dergelijke

Er zijn een aantal zaken die niet tot de verplichte uitrusting van een auto horen. Dit zijn:

  • Gevarendriehoek
  • Reservelampen
  • Brandblusser
  • Verbandtrommel
  • Veiligheidshamer

Als je op het theorie-examen bij het C.B.R. de vraag krijgt: U rijdt hier zonder in het bezit te zijn van een gevarendriehoek. Mag dat? Dan is hierop het antwoord: Ja.

Over de gevarendriehoek bestaat de meeste onenigheid; is deze wel of niet verplicht? Het antwoord hierop is nogal raar. Je bent niet verplicht een gevarendriehoek in de auto bij je te hebben. Het is echter wel verplicht om een gevarendriehoek te plaatsen als je de auto laat stilstaan op een plaats waar je auto niet tijdig door naderende bestuurders kan worden opgemerkt. Staat je auto met pech, dan moet je de gevarendriehoek goed zichtbaar plaatsen op een afstand van ongeveer 30 meter in de richting van het verkeer waarvoor je niet tijdig te zien bent.
Nu komt er nog een leuke zin achteraan en dat is: “Je mag in plaats van een gevarendriehoek te gebruiken ook de knipperende waarschuwingslichten laat branden.”

Het is niet verplicht een set reservelampen in je auto te hebben. Gaat er echter onder het rijden een lamp stuk, dan moet je deze wel kunnen vervangen.
Net als de gevarendriehoek is het aan te raden een set reservelampen in de auto te hebben. Wat ook wel eens voorkomt is dat je onderweg wordt staande gehouden door een politieagent omdat één van de achterlichten niet werkt. Heb je dan een set reservelampen bij je en je kunt het defect zelf verhelpen dan krijg je vaak geen bekeuring. Heb je geen reservelampen bij je dan kan er een bekeuring volgen.

Brandblussers en verbandtrommels behoren eveneens niet tot de verplichte uitrusting. Toch is er in het verleden een hoop narigheid voorkomen doordat een oplettende automobilist hulp aanbood en kon aanbieden omdat hij een brandblusser of een verbandtrommel bij zich had.