WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Rijbaan

rijbaan

De stoep, een fietspad of een fiets/bromfietspad horen niet bij de rijbaan. Daar waar auto’s rijden is in ieder geval een rijbaan.
Een rijbaan kan verdeeld zijn in 2, 3, 4 of nog meer rijstroken.

Artikel 1 van het RVV.
Rijbaan: elk voor rijdende voertuigen bestemd weggedeelte met uitzondering van de fietspaden en de fiets/bromfietspaden.