WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Wet

wet

De Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is de basis van alle verkeerswetgeving. De wet regelt de veiligheid en de doorstroming op de weg, en het voorkomen van schade en overlast door het verkeer aan anderen. De wet regelt ook bijvoorbeeld de afgifte van rijbewijzen en kentekens, en welke voertuigen er wel of niet op de weg worden toegelaten.

De Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is de basis van alle verkeerswetgeving. De wet regelt de veiligheid en de doorstroming op de weg, en het voorkomen van schade en overlast door het verkeer aan anderen. De wet regelt ook bijvoorbeeld de afgifte van rijbewijzen en kentekens, en welke voertuigen er wel of niet op de weg worden toegelaten.In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) zijn de meeste verkeersregels uit de WVW verder uitgewerkt. In het RVV zijn bijvoorbeeld adviessnelheden en waarschuwingsborden opgenomen, maar ook regels voor wanneer je gebruik moet maken van je richtingaanwijzer.

Artikel 1 van het RVV.
Wet: Wegenverkeerswet 1994.